REGULAMIN

 

REGULAMIN

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Cornelias Cats prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem sklepu Cornelias Cats.eu jest:
  Lancelot Studio Agnieszka Korcz,  siedzibą w Poznaniu. Os. Piastowskie 112/3.  NIP: 777-157-99-06, REGON:  Tel. +48 883 488 358, mail: info@corneliascats.eu, shop@corneliascats.eu
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Złożenie zamówienia jest akceptacją Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Do podanej ceny towaru należy doliczyć cenę dostawy, która określona jest w niniejszym regulaminie.
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7.  Każdy Kupujący otrzymuje fakturę zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.
 8. Klient ma obowiązek przed dokonaniem zakupu sprawdzić wybrany rozmiar koszulki w TABELI ROZMIARÓW, z powody błędnego wyboru rozmiaru sklep nie dokonuje wymiany.
 9. Klient ma obowiązek przestrzegać zasad związanych z użytkowaniem koszulki, a więc: prać ją na lewej stornie w temperaturze maksymalnej 30-40 stopni C.  Przestrzeganie tych zasad jest gwarantem zachowania intensywności nadruku na koszulce. W przypadku nie przestrzegania tej zasady reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 10. Powierzchnia nadruku na koszulkach, niezależnie od rodzaju oraz rozmiaru to format A4.

 

§2

Zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie drogą mailową,  poprzez formularz zakupowy bądź telefonicznie.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata należności za zamówiony towar. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Wpłata należności za złożone zamówienie wraz z kosztami dostawy jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

 

§3

Płatności

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na konto:
  Dane do wpłaty: „Lancelot Studio” Agnieszka Korcz
  Os.Piastowskie 112/3, 61-166 Poznań
  Konto:  Idea Bank
  11 1950 0001 2006 0921 3960 0001
  w tytule wpłaty proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz imię kotka.
 2. Jeżeli w ciągu 7 dni płatność ze strony Klienta nie nastąpi, zamówienie uznaje się za anulowane.

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firmy kurierskiej – o cenie dostawy kurierem informujemy drogą mailową.
 2. Jedną koszulkę czy lekkie płaskie gadżety wysyłamy przesyłką typu: PACZKA 24 w cenie: do 0,5 kg -12,50, do 5 kg – 17,00 zł
 3. Przy większej ilości towaru, cena wysyłki zgodna z cennikiem Poczty Polskiej.

Cennik Poczty Polskiej

ROZDZIAŁ IV. PACZKI POCZTOWE

Poz.

Nazwa usługi

Opłata (w złotych)

5.

EKONOMICZNA

PRIORYTETOWA

Paczka pocztowa

  GABARYT A GABARYT B GABARYT A

GABARYT B

do 1 kg

13,00 15,00 14,00

16,00

ponad 1 kg do 2 kg

15,00 16,00 16,00

17,00

ponad 2 kg do 5 kg

18,00 19,00 19,00

20,00

ponad 5 kg do 10 kg 24,00 25,00 25,00

26,00

 

§5

Reklamacje

Adres do obsługi reklamacji: info@corneliascats.eu

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien niezwłocznie odesłać do Sklepu, na koszt Klienta, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.corneliascats.eu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.corneliascats.eu.